Cảng Dương Đông

3 Bach Dang, Khu 1, tt. Duong Dong, Tp. Phu Quoc, tinh Kien Giang, Vietnam

Phone: +84 297 3989 333

Thanh Thoi Ferry

Bai Thom, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

Phone: +84 297 3702 268

Bến tàu Bình An Phú Quốc

Ham Ninh, Tp. Phu Quoc, tinh Kien Giang, Vietnam

Phone: +84 88 868 79 69

An Thới Harbor

DT46, Khu 1, tt. An Thoi, Tp. Phu Quoc, tinh Kien Giang, Vietnam

Phone: +84 297 6576 688

Ham Ninh Harbor

Ben Ham Ninh, Rach Ham, Ham Ninh, Tp. Phu Quoc, tinh Kien Giang, Vietnam

Phone: 02973