ATM 80072704

Trước Cổng sân bay Phú Quốc Cũ, Nguyễn Trung Trực, KP8, TT Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Phone: 02973

ATM 80072701

249-251 Nguyễn Trung Trực, Khu Phố 5, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang

Phone: 02973

ATM 80072702

BTL Hải Quân Vùng 5,KP3 TT An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Phone: 02973