Công an huyện Phú Quốc

6 Bạch Đằng, Khu 1, tt. Dương Đông, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Phone: 02973 846 051