• Nhà hàng Love Phú Quốc

  Bai bien Ganh Dau, to 1, ap Ganh Dau, xa Ganh Dau, huyen, Phu Quoc, tinh Kien Giang An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  Bai bien Ganh Dau, to 1, ap Ganh Dau, xa Ganh Dau, huyen, Phu Quoc, tinh Kien Giang An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Mang đến những món ăn ngon phong phú, đa dạng với đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp và nhiệt tình. Các món ăn đảm bảo chất ...

 • Nhà hàng Xin Chào

  Tran Hung Dao, To 2, Ap Cua Lap, Thi tran Duong Dong, Phu Quoc, Tinh Kien Giang, Viet Nam Duong Dong Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  Tran Hung Dao, To 2, Ap Cua Lap, Thi tran Duong Dong, Phu Quoc, Tinh Kien Giang, Viet Nam Duong Dong Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Đây là một nhà hàng hải sản Phú Quốc vô cùng sang trọng, có view nhìn thẳng ra biển, nên chắc hẳn sẽ làm say lòng bất cứ ...

 • Sao Beach

  thi tran An Thoi, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  thi tran An Thoi, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Sao Beach is one of the most beautiful beaches in Phu Quoc. This place owns the sands shore like ice cream which is more than 7 kilometers long, ...

 • South Long Beach

  xa Cua Can, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Cua Can Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  xa Cua Can, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Cua Can Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Truong Beach is one of the beautiful beaches in Duong To Ward, Phu Quoc District, Kien Giang Province. Called Truong Beach because the beach stretches about 20km from Dinh ...

 • Khem Beach

  thi tran An Thoi, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  thi tran An Thoi, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang An Thoi Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Khem Beach always impressed when you visit is the shape of the bow-shaped beach, quietly and peacefully between the two sides of the dark green forest. Close to ...

 • Nam Beach

  xa Hon Thom, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Hon Thom Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  xa Hon Thom, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Hon Thom Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Nam Beach is one of the 4 beaches of Thom Island. Here, you can enjoy exciting island explorations. You can hike through the jungle to explore every corner ...

 • Nom Beach

  xa Hon Thom, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Hon Thom Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  xa Hon Thom, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Hon Thom Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  The most famous beach and the most beautiful island, many people choose is Nom Beach. Unlike the wharf area and the north-east corner of the island, Nom beach ...

 • Picture Stream

  thi tran Duong Dong, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Duong Dong Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  thi tran Duong Dong, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Duong Dong Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Picture Stream possesses a beautiful natural landscape with flowers, mountains, sea and streams, is a place to organize camping, interesting picnic. At this point, you can set up ...

 • Vung Bau Beach

  xa Cua Can, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Cua Can Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province
  xa Cua Can, huyen Phu Quoc, tinh Kien Giang Cua Can Ward, Phu Quoc City, Kien Giang Province

  Located on the northwest side of the island, it seems to be nestled between Ong Lang Beach and Long Beach. This beach is a moon-shaped and quite deserted, ...