Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa:

TL47, Rạch Hàm, Hàm Ninh, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Việt Nam Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

02973849555

bienxanh@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)