Văn Hóa, Tôn Giáo, Dân Cư

Văn hóa, Tôn giáo

     Phú Quốc được xem là nơi phát tích của đạo Cao Đài. Ngày nay trên đảo có một thánh thất Cao Đài ở thị trấn Dương Đông.
Trên đảo có duy nhất một nhà thờ đạo Thiên chúa ở thị trấn An Thới, đó cũng là nơi trước đây tập trung dân di cư từ miền bắc vào năm 1954.
     Ở đảo Phú Quốc, vào ngày rằm tháng 7 âm lịch người dân thường đi chùa tại thị trấn Dương Đông. Vào ngày này sinh hoạt tôn giáo diễn ra khá nhộn nhịp.

Dân cư

     Trước năm 1975 dân số trên đảo chỉ hơn 5000 người. Sau năm 1975, dân số trên đảo tăng lên nhanh chóng do hiện tượng di dân. Đến năm 2003, theo thống kê của tỉnh Kiên Giang dân cư sinh sống trên đảo đã lên đến trên 79.800 người, với mật độ trung bình là 135 người/km², thấp hơn mật độ trung bình của cả nước 253 người/km², theo thống kê đến đầu năm 2015 dân số trên đảo trên 110.000 người...
     Các khu dân cư chính:

            1) Thị trấn Dương Đông

            2) Thị trấn An Thới

             3) Xóm Hàm Ninh

             4) Xóm Cửa Cạn

             5) Hòn Thơm

             6) Dương Tơ

             7) Gành Dầu