Cảng Dương Đông

3 Bạch Đằng, Khu 1, tt. Dương Đông, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Số điện thoại: +84 297 3989 333

Bến phà Thạnh Thới

Bãi Thơm, Phu Quoc, Kien Giang, Vietnam

Số điện thoại: +84 297 3702 268

Bến tàu Bình An Phú Quốc

Hàm Ninh, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Số điện thoại: +84 88 868 79 69

Cảng An Thới

ĐT46, Khu 1, tt. An Thới, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Số điện thoại: +84 297 6576 688

Cảng Hàm Ninh

Bến Hàm Ninh, Rạch Hàm, Hàm Ninh, Tp. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vietnam

Số điện thoại: 02973