Trạm y tế xã Thổ Châu

Xã Thổ Châu – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Cửa Cạn

Xã Cửa Cạn – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Dương Tơ

Xã Dương Tơ – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Hàm Ninh

Xã Hàm Ninh – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Cửa Dương

Xã Cửa Dương – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại:

Phòng khám Khu vực An Thới

TT.An Thới – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Bãi Thơm

Xã Bãi Thơm - Phú Quốc - Kiên Giang

Số điện thoại:

Trạm y tế xã Gành Dầu

Xã Gành Dầu – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại:

Bệnh viện Đa Khoa huyện Phú Quốc

128 đường 30/4 – TT. Dương Đông – Phú Quốc - Kiên Giang

Số điện thoại: 02973 846972

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc

Bãi Dài - Xã Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang

Số điện thoại: 02973 985588

Trạm y tế xã Hòn Thơm

Xã Hòn Thơm – Phú Quốc – Kiên Giang

Số điện thoại: