Trạm y tế xã Thổ Châu -

Xã Thổ Châu – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt:

Trạm y tế xã Cửa Cạn -

Xã Cửa Cạn – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt:

Trạm y tế xã Dương Tơ -

Xã Dương Tơ – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt:

Trạm y tế xã Hàm Ninh -

Xã Hàm Ninh – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt:

Trạm y tế xã Cửa Dương -

Xã Cửa Dương – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt:

Phòng khám Khu vực An Thới -

TT.An Thới – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt:

Trạm y tế xã Bãi Thơm -

Xã Bãi Thơm - Phú Quốc - Kiên Giang

Đt:

Trạm y tế xã Gành Dầu -

Xã Gành Dầu – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt:

Bệnh viện Đa Khoa huyện Phú Quốc -

128 đường 30/4 – TT. Dương Đông – Phú Quốc - Kiên Giang

Đt: 02973 846972

Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Phú Quốc -

Bãi Dài - Xã Gành Dầu - Phú Quốc - Kiên Giang

Đt: 02973 985588

Trạm y tế xã Hòn Thơm -

Xã Hòn Thơm – Phú Quốc – Kiên Giang

Đt: