113 (Wifi NTU 1) -

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đt: 02973

101(Wifi NTU 2) -

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đt: 02973

107(Wifi NTU 3) -

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đt: 02973

(Wifi NTU 4) -

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đt: 02973

110(Wifi NTU 5) -

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đt: 02973

(Wifi NTU 6) -

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đt: 02973

116(Wifi NTU 7) -

khu nhà tù Phú Quốc, thị trấn An Thới, Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Đt: 02973

091(Wifi cang ATH 1) -

cảng An Thới, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Đt: 02973

092(Wifi cang ATH 2) -

cảng An Thới, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Đt: 02973

095(Wifi cang ATH 3) -

cảng An Thới, thị trấn An Thới, Phú Quốc, Kiên Giang

Đt: 02973