Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa:

Đường 30/4, Kp1 TT.Dương Đông,Phú Quốc Kiên Giang Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

02973702929

songxanh@gmail.com

Điểm đặc trưng
Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)