Liên hệ với chúng tôi

Mở cửa: 05:00 - Đóng cửa: 23:59

343 Đường 30 Tháng 4, Khu Phố 1, Thị Trấn Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang

oc343@gmail.com

Điểm đặc trưng

Tổ chức sinh nhật/offline

Wifi miễn phí

Trải nghiệm trên app
  • android-img
  • ios-img
Tìm chúng tôi trên
)